Cmentarz Komunalny w Skarżysku-Kamiennej

 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH obowiązujący od 17 stycznia 2013 r.

 

Czego dotyczy        

Kwota

I.                   OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA GRZEBALNEGO NA 20 LAT

 

1)      Pod grób ziemny

 

a)      Pojedynczy jednopoziomowy

350,00

b)      Pojedynczy dwupoziomowy

550,00

c)      Dziecięcy do lat 6

200,00

2)      Pod grób murowany

 

a)      Pojedynczy jednopoziomowy

500,00

b)      Pojedynczy dwupoziomowy

800,00

c)      Pojedynczy trzypoziomowy

1200,00

d)      Dziecięcy do lat 6

300,00

3)      Pod grób urnowy

 

a)      Urnowy ziemny pojedynczy

100,00

b)      Urnowy murowany pojedynczy

150,00

c)      Murowany urnowy podwójny

200,00

II.                OPŁATA ZA DOCHOWANIE DO ISTNIEJĄCEGO GROBU

 

a)      Trumny

100,00

b)      Urny

50,00

III.             OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE ZA ŻYCIA MIEJSCA GRZEBALNEGO W GROBIE MUROWANYM I URNOWYM

 

1)      Grób murowany

 

a)      Pojedynczy jednopoziomowy

750,00

b)      Pojedynczy dwupoziomowy

1200,00

c)      Pojedynczy trzypoziomowy

1800,00

d)      Dziecięcy do lat 6

450,00

2)      Grób urnowy

 

a)      Urnowy murowany pojedynczy

225,00

b)      Murowany urnowy podwójny

300,00

IV.             OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE ZA ŻYCIA MIEJSCA GRZEBALNEGO POD GRÓB MUROWANY (MIEJSCE REZERWOWE) PODLEGAJĄCE PONOWNEJ OPŁACIE PO 20 LATACH

800,00

USŁUGI

 

I.                   WYKONANIE GROBU ZIEMNEGO

 

a)      Pojedynczy jednopoziomowy

600,00

b)      Pojedynczy dwupoziomowy

750,00

c)      Dziecięcy do lat 6 i urnowy

250,00

II.                WYKONANIE GROBU MUROWANEGO, KATAKUMBY

 

a)      Wykopanie grobu jednopoziomowego

200,00

b)      Wykopanie grobu dwupoziomowego

320,00

c)      Wykopanie grobu trzypoziomowego

400,00

d)      Wykonanie elementów grobu jednopoziomowego

650,00

e)      Wykonanie elementów grobu dwupoziomowego

1200,00

f)       Wykonanie elementów grobu trzypoziomowego

1800,00

g)      Montaż elementów  grobu jednopoziomowego

350,00

h)      Montaż elementów pojedynczego grobu dwupoziomowego

650,00

i)       Montaż elementów pojedynczego grobu trzypoziomowego

1000,00

III.             WYKONANIE GROBU MUROWANEGO URNOWEGO

 

a)      Pojedynczego

250,00

b)      Podwójnego

400,00

c)      Wielournowego (4 urny)

750,00

IV.             USŁUGI WYKONYWANE NA GROBACH MUROWANYCH (KATAKUMBACH)

 

a)      Zamurowanie trumny

250,00

b)      Zamurowanie trumny w grobie istniejącym

500,00

c)      Zamurowanie trumny w grobowcu otwartym

600,00

d)      Umieszczenie urny w  istniejącym grobie murowanym

250,00

e)      Umieszczenie urny w grobie urnowym murowanym

100,00

V.                EKSHUMACJA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW

1200,00

VI.             ZEZWOLENIE NA WYKONANIE POMNIKA

170,00

VII.          KILKUKROTNY WJAZD NA TEREN CMENTARZA POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI WYKONANIA POMNIKA

80,00

VIII.       JEDNOKROTNY WJAZD NA TEREN CMENTARZA POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH PRACE BUDOWLANE

50,00

IX.             DEMONTAŻ NAGROBKA LUB DEMONTAŻ I MONTAŻ PŁYTY NAGROBNEJ

160,00

X.                MONTAŻ NAGROBKA

250,00

XI.             PRACE PRZY GROBACH NIESKATALOGOWANE

-

XII.          KRZYŻ

100,00

XIII.       PŁYTY NAKRYWKOWE BETONOWE

30,00