Skarżysko - Kamienna
Cmentarz komunalny w Skarżysku - Kamiennej

język angielski język polski

NEKROLOGI

"Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie.
Z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali."