Skarżysko - Kamienna
Cmentarz komunalny w Skarżysku - Kamiennej

język angielski język polskiKONTAKT


Cmentarz Kumonalny przy Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej


ul. Langiewicza 17

26-110 Skarzysko-Kamienna


tel.: 667-043-777

mail: cmentarz@cis-skarzysko.pl